Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Zbiory danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 6

Księga ewidencji uczniów.

Księgi arkuszy oceniania uczniów.

Księga druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje uczniowskie).

Rejestr spraw bieżących.

Rejestr wypadków uczniów.

Rejestr wypadków pracowników.

Ewidencja legitymacji pracowniczych.

Ewidencja legitymacji ubezpieczeniowych.

Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych.

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.

Rejestr upoważnień.

Ewidencja dotycząca pomocy socjalnej uczniów.

Ewidencja kart świetlicowych.

Ewidencja pracowniczych książeczek zdrowia.


Wprowadził Kowalczyk A. (ZSP nr 10) 2013-06-10
Aktualizujący Kowalczyk A. (ZSP nr 10) 2017-10-04
Zatwierdzający bzmw/ext.ewarszewska 2017-10-04
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-10-05
Wersja standardowa