BIP - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencje i rejestry

 

Zbiory danych osobowych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 6

Księga ewidencji uczniów.

Księgi arkuszy oceniania uczniów.

Księga druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje uczniowskie).

Rejestr spraw bieżących.

Rejestr wypadków uczniów.

Rejestr wypadków pracowników.

Ewidencja legitymacji pracowniczych.

Ewidencja legitymacji ubezpieczeniowych.

Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych.

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.

Rejestr upoważnień.

Ewidencja dotycząca pomocy socjalnej uczniów.

Ewidencja kart świetlicowych.

Ewidencja pracowniczych książeczek zdrowia.

 
 
Wprowadził Kowalczyk A. (ZSP nr 10) 10-06-2013
Aktualizujący Kowalczyk A. (ZSP nr 10) 04-10-2017
Zatwierdzający bzmw/ext.ewarszewska 04-10-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2017
Liczba odwiedzin: 1021
Rejestr zmian